Zarządzanie wydajnością i ocena pracownicza

Opis szkolenia

Celem tego kursu jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania wydajnością i dokonywania ocen pracowniczych. Kurs ma na celu zapewnienie narzędzi i strategii, które pomogą menedżerom i liderom w skutecznym zarządzaniu zespołem i podnoszeniu wydajności pracowników. Po ukończeniu kursu uczestnicy będą w stanie zastosować zdobytą wiedzę w praktyce i osiągać lepsze rezultaty w swojej roli jako liderzy zespołów.

Dzięki temu szkoleniu zdobędziesz wiedzę na temat:

 • Zarządzania swoim zespołem.
 • Podnoszeniu wydajności pracowników.
 • Różnych metod oceny wydajności pracowników.

Odpowiemy na pytania:

 • W jaki sposób motywować swoich pracowników?
 • Jak efektywnie wpłynąć na wydajność swoich pracowników?
 • Jak adekwatnie ocenić swojego pracownika?

Grupy docelowe

Grupa docelowa kursu obejmuje zarówno menadżerów jak i pracowników na różnych szczeblach organizacyjnych. Kurs skierowany jest głównie do osób odpowiedzialnych za ocenę i zarządzanie wynikami pracowniczymi oraz chcących zwiększyć efektywność i wydajność swojego zespołu.

Program kursu

 • Wprowadzenie do pojęcia zarządzania wydajnością i oceny pracowniczej
 • Omówienie celów zarządzania wydajnością i oceny pracowniczej
 • Przedstawienie procesu zarządzania wydajnością i oceny pracowniczej
 • Omówienie kluczowych czynników wpływających na wydajność pracowników
 • Przegląd różnych metod oceny wydajności pracowników
 • Dyskusja na temat budowania efektywnych celów wydajnościowych
 • Omówienie umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania wydajnością pracowników
 • Przedstawienie praktycznych narzędzi i technik monitorowania wydajności pracowników
 • Omówienie znaczenia regularnych rozmów feedbackowych z pracownikami
 • Sposoby na skuteczne motywowanie pracowników do poprawy wydajności
 • Praktyczne studium przypadku i ćwiczenia związane z zarządzaniem wydajnością i oceną pracowniczą
 • Podsumowanie i zalecenia dotyczące efektywnego zarządzania wydajnością i oceną pracowniczą.

Metody nauczania

Podczas szkolenia wykorzystywane są różne metody i techniki, takie jak studia przypadków, gry symulacyjne, dyskusje grupowe oraz indywidualne ćwiczenia praktyczne. Ponadto, kursanci mają możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami oraz skonsultowania swoich problemów i wyzwań z doświadczonymi trenerami.

Nabyte umiejętności

Podczas tego szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę na temat najważniejszych koncepcji i narzędzi dotyczących zarządzania wydajnością oraz oceny pracowniczej. Podczas kursu omówione zostaną także przeszkody i wyzwania, które może napotkać menedżer przy zarządzaniu wydajnością pracowników. Uczestnicy przede wszystkim nauczą się skutecznego kierowania zespołem, motywowania go oraz tworzenia atmosfery rozwoju i efektywności.

Adres realizacji usługi

Możliwość przeprowadzenia usługi online lub stacjonarne w dowolnym miejscu, w siedzibie Klienta lub firmie ARSmedia.