Opis szkolenia

Szkolenie nauczycielskie to forma doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, którzy chcą podnieść swoje umiejętności pedagogiczne i rozwijać się jako profesjonaliści.

Podczas szkolenia będą omówione następujące tematy:

 • Efektywne metody nauczania
 • Zastosowanie nowoczesnych technologii w edukacji
 • Tworzenie i ocenianie materiałów dydaktycznych
 • Praca z uczniami o różnym poziomie umiejętności
 • Organizacja efektywnej lekcji
 • Kreatywne metody pracy na lekcji
 • Rola nauczyciela jako mentora i kierownika grupy
 • Rozwijanie umiejętności interpersonalnych u uczniów
 • Wykorzystanie gier i zabaw dydaktycznych w procesie nauczania
 • Rozwijanie umiejętności uczenia się uczniów
 • Tworzenie planów nauczania zgodnie z podstawą programową
 • Kreatywne wykorzystanie zasobów lokalnej społeczności w procesie nauczania

Sposób weryfikacji efektów uczenia się:

W ramach weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się uczestnicy szkolenia zostaną objęci pre i post testem wiedzy.

Certyfikat z ukończenia szkolenia

Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia wysyłany drogą mailową.

Szkolenia dopasowujemy do preferencji klientów

Istnieje możliwość dofinansowania usługi oraz dopasowanie preferencji pod Klienta: zakres szkolenia, czas trwania, usługa otwarta lub zamknięta, tradycyjna, zdalna lub hybrydowa itp.

Dofinansowanie

Chcemy ułatwić Państwu dostęp do naszych szkoleń. Dlatego informujemy, że nasze szkolenia dla przedsiębiorców mogą być dofinansowane nawet do 80% ich wartości. Jeśli chcielibyście skorzystać z tej możliwości, służymy pomocą w procesie aplikacji o dofinansowanie.

Wierzymy, że nasze szkolenie pomoże Państwu osiągnąć sukces w biznesie i zapewni skuteczną strategię marketingową, która przyczyni się do wzrostu Państwa firmy.

Zapraszamy do kontaktu, aby omówić szczegóły, dostępność terminów oraz dostosować treść szkolenia do Waszych potrzeb.