Szkolenie BHP z bezpieczeństwa i higieny pracy

Opis szkolenia

Szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) to proces edukacyjny, który ma na celu zwiększenie świadomości pracowników na temat zagrożeń związanych z ich pracą oraz włączenie ich w działania związane z ochroną zdrowia i bezpieczeństwem.

Podczas szkolenia będą omówione następujące tematy:

  • Szkolenie BHP w miejscu pracy – obowiązki pracodawcy i pracownika;
  • Postępowanie w razie wypadku przy pracy – procedury i pierwsza pomoc;
  • Szkolenie w zakresie ochrony przeciwpożarowej – używanie gaśnic i ewakuacja;
Cel edukacyjny

  Celem szkolenia BHP jest dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, uświadomienie konsekwencji związanych z zaniedbaniami w tym obszarze oraz nauka minimalizowania zagrożeń zawodowych. Ważne jest również zapewnienie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, zdrowia i komfortu pracy oraz minimalizacja ryzyka wypadków i chorób zawodowych.

Sposób weryfikacji efektów uczenia się:

W ramach weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się uczestnicy szkolenia zostaną objęci pre i post testem wiedzy.

Certyfikat z ukończenia szkolenia

Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia wysyłany drogą mailową.

Szkolenia dopasowujemy do preferencji klientów

Istnieje możliwość dofinansowania usługi oraz dopasowanie preferencji pod Klienta: zakres szkolenia, czas trwania, usługa otwarta lub zamknięta, tradycyjna, zdalna lub hybrydowa itp.

Dofinansowanie

Chcemy ułatwić Państwu dostęp do naszych szkoleń. Dlatego informujemy, że nasze szkolenia dla przedsiębiorców mogą być dofinansowane nawet do 80% ich wartości. Jeśli chcielibyście skorzystać z tej możliwości, służymy pomocą w procesie aplikacji o dofinansowanie.

Wierzymy, że nasze szkolenie pomoże Państwu osiągnąć sukces w biznesie i zapewni skuteczną strategię marketingową, która przyczyni się do wzrostu Państwa firmy.

Zapraszamy do kontaktu, aby omówić szczegóły, dostępność terminów oraz dostosować treść szkolenia do Waszych preferencji.