Opis szkolenia

Szkolenie z pierwszej pomocy to program edukacyjny, który ma na celu przygotować uczestników do udzielania pomocy w nagłych wypadkach i sytuacjach życiowych. Jest ważne dla wszystkich osób, niezależnie od ich zawodu czy wieku. Wiedza i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy mogą okazać się niezbędne w przypadku każdego wypadku lub nagłej sytuacji, w której ktoś potrzebuje natychmiastowej pomocy medycznej. 

Podczas szkolenia będą omówione następujące tematy:

 • Podstawy udzielania pierwszej pomocy
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Postępowanie w przypadku urazów i złamań
 • Urazy głowy i kręgosłupa
 • Postępowanie w przypadku zadławienia
 • Postępowanie w przypadku omdleń i cukrzycy
 • Opatrzenie ran i krwotoków
 • Postępowanie w przypadku wstrząsu
 • Postępowanie w przypadku oparzeń i odmrożeń
 • Udzielanie pierwszej pomocy dzieciom i niemowlętom
 • Pogotowie ratownicze i wezwanie pomocy medycznej
 • Postępowanie w przypadku udaru i zawału serca
 • Korzystanie z automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED)
 • Pierwsza pomoc przy zatruciu i porażeniu elektrycznym
Cel edukacyjny

Głównym celem jest zwiększenie świadomości i umiejętności uczestników w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ochrony zdrowia i życia osób poszkodowanych.

Sposób weryfikacji efektów uczenia się:

W ramach weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się uczestnicy szkolenia zostaną objęci pre i post testem wiedzy.

Certyfikat z ukończenia szkolenia

Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia wysyłany drogą mailową.

Szkolenia dopasowujemy do preferencji klientów

Istnieje możliwość dofinansowania usługi oraz dopasowanie preferencji pod Klienta: zakres szkolenia, czas trwania, usługa otwarta lub zamknięta, tradycyjna, zdalna lub hybrydowa itp.

Dofinansowanie

Chcemy ułatwić Państwu dostęp do naszych szkoleń. Dlatego informujemy, że nasze szkolenia dla przedsiębiorców mogą być dofinansowane nawet do 80% ich wartości. Jeśli chcielibyście skorzystać z tej możliwości, służymy pomocą w procesie aplikacji o dofinansowanie.

Wierzymy, że nasze szkolenie pomoże Państwu osiągnąć sukces w biznesie i zapewni skuteczną strategię marketingową, która przyczyni się do wzrostu Państwa firmy.

Zapraszamy do kontaktu, aby omówić szczegóły, dostępność terminów oraz dostosować treść szkolenia do Waszych potrzeb.