Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Opis szkolenia

Celem tego kursu jest zapoznanie uczestników z podstawowymi koncepcjami i narzędziami zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Uczestnicy nauczą się analizować i interpretować dane finansowe, podejmować skuteczne decyzje inwestycyjne oraz zapewniać stabilność finansową i zyskowność dla swojego przedsiębiorstwa.

Dzięki temu szkoleniu zdobędziesz wiedzę na temat:

 • Podstawowych narzędzi zarządzania finansami.
 • Analizowania danych finansowych.
 • Zapewniania zysku dla swojego przedsiębiorstwa.

Odpowiemy na pytania:

 • Jakie są strategie finansowe?
 • Jak ważną rolę odgrywają finanse dla przedsiębiorstwa?
 • Jak być pewnym swoich decyzji finansowych?

Grupy docelowe

Kurs jest idealny zarówno dla osób, które chcą rozwijać swoje umiejętności zawodowe w dziedzinie finansów, jak również dla przedsiębiorców i menedżerów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania finansami swoich firm. Po ukończeniu kursu uczestnicy będą mieli solidną podstawę teoretyczną i praktyczną, aby efektywnie zarządzać finansami w swoich przedsiębiorstwach.

Program kursu

 • Wprowadzenie do podstaw zarządzania finansami przedsiębiorstwa
 • Poznanie istoty i roli finansów w działalności gospodarczej
 • Omówienie podstawowych pojęć z zakresu finansów przedsiębiorstwa
 • Zapoznanie się z metodami analizy finansowej przedsiębiorstwa
 • Poznanie różnych strategii finansowych i sposobów podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem finansami
 • Omówienie zagadnień związanych z budżetowaniem w przedsiębiorstwie
 • Poznanie technik analizy inwestycji i oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych
 • Zapoznanie się z zagadnieniem źródeł finansowania przedsiębiorstwa
 • Omówienie rynków finansowych i instrumentów finansowych dostępnych dla przedsiębiorstwa
 • Przybliżenie zagadnień związanych z zarządzaniem kapitałem obrotowym
 • Omówienie metod zarządzania ryzykiem finansowym i instrumentów hedgingowych
 • Przeprowadzenie praktycznych ćwiczeń i case studies, które pozwolą zastosować zdobyte wiadomości i umiejętności w praktyce

Metody nauczania

Metody nauczania wykorzystywane w ramach tego kursu są różnorodne i dostosowane do potrzeb uczestników. Jednym z głównych elementów jest prowadzenie wykładów, podczas których omawiane są teoretyczne podstawy zarządzania finansami. Kolejną metodą nauczania jest realizacja praktycznych ćwiczeń. Uczestnicy mają okazję rozwiązywać realistyczne problemy finansowe, które mogą występować w przedsiębiorstwach. Dzięki temu mogą zastosować zdobytą wiedzę w praktyce, zdobywając umiejętności potrzebne w karierze zawodowej.

Nabyte umiejętności

Kurs skupia się na rozwoju umiejętności praktycznych, które są niezbędne do skutecznego zarządzania finansami w kontekście różnych rodzajów organizacji i ich celów. Po ukończeniu tego kursu uczestnicy będą posiadać solidne umiejętności w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Będą pewni w swoich decyzjach finansowych, potrafiący analizować dane finansowe i oceniać ryzyko. Będą również gotowi do podejmowania trafnych decyzji inwestycyjnych i optymalizacji wykorzystania zasobów finansowych.

Adres realizacji usługi

Możliwość przeprowadzenia usługi online lub stacjonarne w dowolnym miejscu, w siedzibie Klienta lub firmie ARSmedia.