Szkolenie z analizy rynku i planowania marketingowego – zdobądź potrzebną wiedzę i umiejętności!

Opis szkolenia:

Kurs analizy rynku i planowania marketingowego to intensywna forma nauki, która pozwoli uczestnikom zgłębić tajniki strategii marketingowych i umiejętności analitycznych. Nasze szkolenie skupia się na praktycznych aspektach analizy rynku i planowania marketingowego, umożliwiając uczestnikom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do stworzenia skutecznych strategii marketingowych.

Kurs będzie trwał przez okres 6 tygodni, z możliwością zajęć w trybie weekendowym lub wieczorowym, dostosowanym do potrzeb uczestników.

Cel edukacyjny:

Głównym celem tego szkolenia jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i narzędzi potrzebnych do skutecznego prowadzenia analizy rynku oraz planowania marketingowego. Po jego ukończeniu, uczestnicy będą w stanie zidentyfikować odpowiednie segmenty rynku, ocenić konkurencję i kierować komunikacją marketingową w sposób dostosowany do potrzeb klientów.

Program kursu:

Podstawy analizy rynku

 • Wprowadzenie do analizy rynku i jej znaczenia dla planowania marketingowego
 • Badanie rynku i analiza konkurencji
 • Definiowanie grupy docelowej i identyfikacja ich potrzeb i preferencji

Zasady projektowania graficznego

 • Podstawy kompozycji graficznej
 • Wybór kolorów i typografii
 • Zrozumienie znaczenia obrazów i grafik w działaniach marketingowych

Kreowanie graficznych materiałów reklamowych

 • Tworzenie logo i branding
 • Projektowanie reklam do druku i internetu
 • Tworzenie plakatów, ulotek i materiałów promocyjnych

Tworzenie prezentacji graficznych

 • Projektowanie atrakcyjnych i czytelnych prezentacji
 • Wykorzystywanie grafiki w prezentacjach biznesowych
 • Przygotowanie graficznych slajdów i diaporam

Zintegrowane planowanie marketingowe

 • Wykorzystanie graficznych materiałów w kampaniach medialnych
 • Kreowanie spójnego wizerunku marki
 • Monitorowanie efektywności strategii marketingowych

Metody nauczania:

W trakcie kursu wykorzystane będą różne metody edukacyjne, takie jak wykłady, warsztaty, dyskusje grupowe, studia przypadków, praktyczne zadania i indywidualna praca w grupach.

Efekty uczenia się:

Uczestnictwo w kursie analizy rynku i planowania marketingowego umożliwi zdobycie szeregu korzyści. Po pierwsze, uczestnicy będą posiadać wiedzę niezbędną do analizy rynkowej, takiej jak korzystanie z różnych narzędzi i technik badania rynku. Po drugie, uczestnicy będą mogli tworzyć skuteczne plany marketingowe, które odpowiadają na potrzeby klientów i konkurencję. Po trzecie, uczestnicy nabędą umiejętność interpretacji danych oraz precyzyjnej identyfikacji trendów i możliwości na rynku.

Wiedza:

W trakcie kursu uczestnicy zdobędą wiedzę na temat analizy rynku, w tym narzędzi badania rynku, segmentacji rynkowej, identyfikacji trendów i analizy konkurencji. Ponadto, zdobędą wiedzę na temat tworzenia planów marketingowych, zarządzania marką i komunikacji marketingowej.

Umiejętności:

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą w stanie samodzielnie przeprowadzać analizę rynku, korzystając z różnych technik i narzędzi. Będą w stanie opracować skuteczne plany marketingowe i dostosowywać strategie komunikacyjne do potrzeb rynku. Uczestnicy nabędą umiejętność analizy danych i ich interpretacji, co pozwoli im na podejmowanie odpowiednich decyzji marketingowych.

Kompetencje społeczne:

Nasz kurs analizy rynku i planowania marketingowego stawia również duży nacisk na rozwijanie kompetencji społecznych uczestników. Podczas szkolenia uczestnicy będą pracować w grupach, obcując z różnymi osobami, co przyczyni się do rozwoju umiejętności pracy zespołowej, komunikacji i negocjacji. Współpraca w grupie nauczy ich także szanowania różnych perspektyw i podejść.

Dofinansowanie:

Jesteśmy świadomi, że koszty szkoleń mogą stanowić wyzwanie dla niektórych uczestników. Dlatego też, oferujemy możliwość skorzystania z różnych form dofinansowania, takich jak dotacje unijne, programy rządowe czy fundusze szkoleniowe. Warto zaznaczyć, że wspieramy uczestników w procesie aplikacji o dofinansowanie, pomagając im osiągnąć swoje cele edukacyjne.