Opis szkolenia

Szkolenie z zarządzania to program edukacyjny, który ma na celu rozwinięcie umiejętności i wiedzy z zakresu efektywnego zarządzania zasobami, ludźmi i projektem. Podczas szkolenia uczestnicy zdobywają nie tylko teoretyczne podstawy, ale również praktyczne umiejętności, które pomogą im lepiej zarządzać zespołem oraz osiągać zamierzone cele organizacji.

Podczas szkolenia będą omówione następujące tematy:

  • Zarządzanie zespołem i komunikacja
  • Skuteczne planowanie i organizacja
  • Motywowanie pracowników i budowanie zaangażowania
  • Zarządzanie konfliktami i negocjacje
  • Budowanie efektywnych relacji biznesowych
  • Zarządzanie czasem i priorytetami
  • Umiejętność podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów
  • Analiza danych i zarządzanie informacją
  • Budowanie strategii i zarządzanie zmianą
  • Zarządzanie finansami i budżetowanie
Cel edukacyjny

Głównym celem szkolenia z zarządzania jest rozwijanie umiejętności i kompetencji menedżerskich u uczestników. Za pomocą różnorodnych technik i narzędzi, szkolenie ma na celu zapoznanie z zasadami efektywnego zarządzania organizacją lub zespołem.

Sposób weryfikacji efektów uczenia się:

W ramach weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się uczestnicy szkolenia zostaną objęci pre i post testem wiedzy.

Certyfikat z ukończenia szkolenia

Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia wysyłany drogą mailową.

Szkolenia dopasowujemy do preferencji klientów

Istnieje możliwość dofinansowania usługi oraz dopasowanie preferencji pod Klienta: zakres szkolenia, czas trwania, usługa otwarta lub zamknięta, tradycyjna, zdalna lub hybrydowa itp.

Dofinansowanie

Chcemy ułatwić Państwu dostęp do naszych szkoleń. Dlatego informujemy, że nasze szkolenia dla przedsiębiorców mogą być dofinansowane nawet do 80% ich wartości. Jeśli chcielibyście skorzystać z tej możliwości, służymy pomocą w procesie aplikacji o dofinansowanie.

Wierzymy, że nasze szkolenie pomoże Państwu osiągnąć sukces w biznesie i zapewni skuteczną strategię marketingową, która przyczyni się do wzrostu Państwa firmy.

Zapraszamy do kontaktu, aby omówić szczegóły, dostępność terminów oraz dostosować treść szkolenia do Waszych potrzeb.