Szkolenie z zakresu wykorzystania sztucznej inteligencji do zarządzania, promocji i reklamy w przedsiębiorstwie

Przygotuj się na fascynującą podróż, podczas której odkryjesz, jak nowoczesne technologie mogą przekształcić Twoją firmę i zwiększyć jej konkurencyjność.

Szkolenie z zakresu wykorzystania sztucznej inteligencji do zarządzania, promocji i reklamy mikroprzedsiębiorstwa

Szkolenie z zakresu wykorzystania sztucznej inteligencji

Witaj na naszym fascynującym szkoleniu z zakresu wykorzystania sztucznej inteligencji do zarządzania, promocji i reklamy mikroprzedsiębiorstwa! Przez dziesięć intensywnych dni odkryjesz, jak nowoczesne technologie mogą rewolucjonizować świat małych firm.

Cel biznesowy

Zwiększenie efektywności i rentowności mikroprzedsiębiorstw poprzez dostarczenie uczestnikom narzędzi i wiedzy dotyczącej wykorzystania sztucznej inteligencji w prowadzeniu biznesu.
Szkolenie ma na celu pomóc właścicielom lub pracownikom mikroprzedsiębiorstw w zrozumieniu, jakie korzyści mogą płynąć z zastosowania sztucznej inteligencji w różnych aspektach prowadzenia biznesu, takich jak zarządzanie, promocja i reklama.
Poprzez zdobycie takiej wiedzy uczestnicy będą w stanie zwiększyć wydajność swojej pracy, zoptymalizować procesy biznesowe, lepiej rozumieć swoich klientów i dostosować swoją ofertę do ich potrzeb. To z kolei może prowadzić do zwiększenia przychodów i zysków mikroprzedsiębiorstw, a także do wzmocnienia ich pozycji na rynku.

Cel edukacyjny

Celem edukacyjnym jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności dotyczących wykorzystania sztucznej inteligencji w prowadzeniu biznesu. Zwiększenie świadomości uczestników na temat zalet i zagrożeń związanych z zastosowaniem sztucznej inteligencji, co pozwoli im na świadome i efektywne wykorzystanie tych narzędzi w prowadzeniu biznesu.

Efekty uczenia się

Uczestnicy pozyskają wiedzę na temat:

 • Podstawowych pojęć i koncepcji związanych z sztuczną inteligencją w kontekście biznesowym
 • Możliwości zastosowania sztucznej inteligencji w różnych aspektach prowadzenia mikroprzedsiębiorstwa, takich jak zarządzanie, promocja i reklama
 • Narzędzi sztucznej inteligencji, takich jak uczenie maszynowe czy analiza danych, oraz ich zastosowania w praktyce
 • Zagrożeń związanych z zastosowaniem sztucznej inteligencji i sposobów minimalizowania tych zagrożeń

Uczestnicy pozyskają umiejętności związane z:

 • Korzystaniem z narzędzi sztucznej inteligencji w celu zoptymalizowania procesów biznesowych
 • Podejmowaniem świadomych decyzji dotyczących zastosowania narzędzi sztucznej inteligencji w prowadzeniu mikroprzedsiębiorstwa
 • Analizowaniem danych i wykorzystywaniem ich do podejmowania decyzji biznesowych

  Uczestnicy pozyskają kompetencje społeczne, takie jak:

 • Komunikacja i prezentacja wyników analiz danych i decyzji biznesowych
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji w warunkach niewielkiej liczby danych lub braku pewności co do ich jakości.
 

Program

Dzień 1

 • Powitanie oraz pre-test / test w formie uzupełnianego dokumentu
 • Wprowadzenie do sztucznej inteligencji i jej zastosowań w biznesie
 • Wprowadzenie do koncepcji mikroprzedsiębiorstwa i jego potrzeb w zakresie zarządzania, promocji i reklamy

Dzień 2

 • Przegląd najważniejszych narzędzi sztucznej inteligencji wykorzystywanych w biznesie, w tym analiza danych, uczenie maszynowe i sieci neuronowe
 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji do zarządzania zasobami mikroprzedsiębiorstwa, w tym optymalizacja kosztów i zasobów
 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji do automatyzacji procesów biznesowych w mikroprzedsiębiorstwie 

Dzień 3

 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji w marketingu i reklamie, w tym personalizacja reklam, segmentacja rynku i analiza trendów
 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji do tworzenia personalizowanych ofert dla klientów i automatycznej rekomendacji produktów
 • Przegląd istniejących narzędzi i platform do wykorzystania sztucznej inteligencji w biznesie

Dzień 4

 • Zrozumienie etycznych i społecznych wyzwań związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w biznesie
 • Praktyczne przykłady wykorzystania sztucznej inteligencji w mikroprzedsiębiorstwie 

Dzień 5

 • Analiza danych jako podstawa wykorzystania sztucznej inteligencji w biznesie
 • Uczenie maszynowe jako podstawowa technologia sztucznej inteligencji

Dzień 6

 • Przetwarzanie języka naturalnego w sztucznej inteligencji
 • Głębokie uczenie jako zaawansowana technologia sztucznej inteligencji
 • Przykłady zastosowania uczenia maszynowego i głębokiego uczenia w biznesie

Dzień 7

 • Tworzenie i trenowanie sieci neuronowych w celu rozwiązywania problemów biznesowych
 • Automatyzacja procesów biznesowych przy użyciu sztucznej inteligencji 

Dzień 8

 • Wprowadzenie do analizy sentymentu i wykorzystania jej w biznesie
 • Monitorowanie i mierzenie efektów działań promocyjnych przy użyciu narzędzi sztucznej inteligencji
 • Monitorowanie i mierzenie efektów działań promocyjnych przy użyciu narzędzi sztucznej inteligencji – praca własna

Dzień 9

 • Praktyczne zastosowanie sztucznej inteligencji w procesie sprzedaży i obsługi klienta
 • Praktyczne zastosowanie sztucznej inteligencji w procesie sprzedaży i obsługi klienta – praca własna

Dzień 10

 • Podsumowanie i zakończenie szkolenia
 • Post-test / test w formie uzupełnianego dokumentu
 

Przygotuj się na ekscytującą podróż po świecie sztucznej inteligencji w biznesie, która pomoże Ci osiągnąć sukces w mikroprzedsiębiorstwie!

Sposób weryfikacji efektów uczenia się

W ramach weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się uczestnicy szkolenia zostaną objęci pre i post testem wiedzy.

 

Certyfikat z ukończenia szkolenia

Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia wysyłany drogą mailową.

Szkolenia dopasowujemy do preferencji klientów

Istnieje możliwość dofinansowania usługi oraz dopasowanie preferencji pod Klienta: zakres szkolenia, czas trwania, usługa otwarta lub zamknięta, tradycyjna, zdalna lub hybrydowa itp.

 

Plaforma

Google meet, ClickMeeting

Dofinansowanie

Istnieje możliwość dofinansowania