Szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej w opiece medycznej

Oferujemy specjalistyczne szkolenie z komunikacji interpersonalnej w opiece medycznej. Dla lekarzy, pielęgniarek, techników i personelu administracyjnego. Poznaj skuteczne narzędzia do budowania lepszych relacji z pacjentami i podniesienia jakości opieki.

Szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej w opiece medycznej

Opis szkolenia z zakresu komunikacji

Zanurz się w świat doskonałej komunikacji interpersonalnej w opiece medycznej! Nasze specjalistyczne szkolenie jest stworzone dla personelu medycznego, którego celem jest podniesienie jakości opieki i budowanie silnych, empatycznych relacji z pacjentami.

Czy wiesz, że właściwa komunikacja może być kluczem do szybszego powrotu do zdrowia pacjenta? Przekonaj się, jak umiejętności komunikacyjne mogą wpłynąć na poprawę wyników leczenia i zwiększenie satysfakcji pacjentów.

W trakcie naszego szkolenia dowiesz się, jak:

 • Skutecznie słuchać pacjentów i zrozumieć ich potrzeby.
 • Dostosować komunikację do różnych grup wiekowych i kulturowych.
 • Radzić sobie z trudnymi rozmowami i konfliktami.
 • Tworzyć atmosferę zaufania i współpracy.

Dla lekarzy, pielęgniarek, techników medycznych i pracowników administracyjnych w środowisku opieki medycznej – nasze szkolenie to nie tylko rozwijanie umiejętności zawodowych, to także inwestycja w dobro pacjentów i satysfakcję z własnej pracy.

Dołącz do nas i stwórz razem z nami przyszłość opieki medycznej opartej na doskonałej komunikacji interpersonalnej. Zdobądź nowe umiejętności, które przyniosą korzyści zarówno Tobie, jak i Twoim pacjentom. Odkryj potencjał skutecznej komunikacji w opiece medycznej!

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest podniesienie umiejętności komunikacyjnych personelu medycznego w relacjach z pacjentami oraz między członkami zespołu opieki medycznej. Uczestnicy zdobędą praktyczne narzędzia umożliwiające skuteczną komunikację w trudnych i emocjonalnie zaangażowanych sytuacjach, co przyczyni się do poprawy jakości świadczonej opieki.

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się ze „Szkolenia z komunikacji interpersonalnej w opiece medycznej”:

Wiedza:

 • Uczestnik zrozumie znaczenie skutecznej komunikacji interpersonalnej w opiece medycznej.
 • Uczestnik pozna podstawowe zasady i techniki skutecznej komunikacji w kontekście opieki nad pacjentami.
 • Uczestnik zrozumie rolę empatii i aktywnego słuchania w procesie komunikacji z pacjentami oraz zespołem medycznym.
 • Uczestnik zdobędzie wiedzę na temat sposobów rozwiązywania konfliktów i negocjacji w obszarze opieki medycznej.

Umiejętności:

 • Uczestnik będzie posiadał umiejętność skutecznego wyrażania siebie w różnych sytuacjach związanych z opieką medyczną, co pozwoli na precyzyjne przekazywanie informacji pacjentom i innym członkom zespołu.
 • Uczestnik nabędzie umiejętność aktywnego słuchania oraz rozumienia perspektyw pacjentów i innych pracowników medycznych, co przyczyni się do lepszej komunikacji i zrozumienia potrzeb.
 • Uczestnik będzie potrafił budować pozytywne relacje z pacjentami, ich rodzinami oraz kolegami z zespołu medycznego, co przyczyni się do stworzenia wsparcia i zaufania w procesie leczenia.
 • Uczestnik nabędzie umiejętność skutecznego rozwiązywania konfliktów i negocjacji w kontekście opieki medycznej, co przyczyni się do eliminacji problemów oraz podniesienia jakości opieki.

Kompetencje społeczne:

 • Uczestnik będzie charakteryzował się zwiększonym zaangażowaniem w pracę zespołową, co przyczyni się do efektywniejszej współpracy i koordynacji działań medycznych.
 • Uczestnik wykaże rozwinięte umiejętności pracy w grupie oraz budowania pozytywnych relacji międzyosobowych, co przyczyni się do zwiększenia efektywności działań w środowisku medycznym.
 • Uczestnik nabędzie umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami w pracy, co pozwoli na zachowanie spokoju i profesjonalizmu w kontaktach z pacjentami.
 • Uczestnik będzie wykazywał poczucie pewności siebie w procesie komunikacji interpersonalnej, co pozytywnie wpłynie na relacje z pacjentami oraz wsparcie dla kolegów z zespołu medycznego.

Dzięki zdobytym efektom uczestnik szkolenia będzie lepiej przygotowany do efektywnej komunikacji z pacjentami oraz innymi pracownikami medycznymi, co przyczyni się do poprawy jakości opieki medycznej i podniesienia poziomu satysfakcji zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego.

 

Sposób weryfikacji efektów uczenia się

W ramach weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się uczestnicy szkolenia zostaną objęci pre i post testem wiedzy.

 

Certyfikat z ukończenia szkolenia

Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia wysyłany drogą mailową.

Szkolenia dopasowujemy do preferencji klientów

Istnieje możliwość dofinansowania usługi oraz dopasowanie preferencji pod Klienta: zakres szkolenia, czas trwania, usługa otwarta lub zamknięta, tradycyjna, zdalna lub hybrydowa itp.

Program szkolenia

 • Przywitanie uczestników i przedstawienie trenera.
 • Krótkie omówienie celów szkolenia i korzyści z poprawy komunikacji interpersonalnej w opiece medycznej.
 • Wyjaśnienie znaczenia skutecznej komunikacji w kontekście opieki nad pacjentami oraz pracy w zespole medycznym.
 • Test do uzupełnienia pre-test.
 • Zrozumienie specyfiki komunikacji w opiece medycznej – wyzwanie i znaczenie empatii.
 • Skuteczna komunikacja z pacjentem w trudnych i emocjonalnych sytuacjach (np. diagnoza, złe wieści, oczekiwania pacjenta).
 • Wsparcie pacjenta w procesie podejmowania decyzji dotyczących leczenia i terapii.
 • Wypracowanie strategii radzenia sobie z pacjentami trudnymi i agresywnymi.
 • Ćwiczenia praktyczne
 • Znaczenie komunikacji wewnętrznej w efektywnym funkcjonowaniu zespołu medycznego.
 • Współpraca między różnymi specjalistami w opiece medycznej – rozwiązywanie konfliktów i zapobieganie nim.
 • Skuteczna wymiana informacji między członkami zespołu.
 • Budowanie zaufania i współpracy w zespole.
 • Ćwiczenia praktyczne
 • Krótka powtórka najważniejszych zagadnień.
 • Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów uczestnikom.
 • Możliwość zadawania pytań i dyskusji końcowej.
 • Test do uzupełnienie post-test.