Tworzenie skutecznej strategii marketingowej dla małych firm

Tworzenie skutecznej strategii marketingowej dla małych firm

Szkolenie na temat skutecznej strategii marketingowej dla małych firm

Opis szkolenia

W dzisiejszym konkurencyjnym środowisku biznesowym skuteczna strategia marketingowa jest kluczowym elementem sukcesu, jeżeli chodzi o małe firmy.

W ramach programu szkolenia przedstawimy Ci najważniejsze koncepcje, narzędzia i strategie marketingowe, które pomogą skutecznie zwiększyć widoczność twojej firmy. Dzięki czemu, pozyskaś nowych klientów i zwiększyś rentowność.

Podczas szkolenia będą omówione następujące tematy:

 •  Rozwinięcie efektywnej strategii marketingowej dostosowanej do małych firm;
 • Wybór właściwych narzędzi marketingowych i mediów społecznościowych;
 • Kreowanie skutecznej kampanii reklamowej przy ograniczonym budżecie;
 • Budowanie marki i rozpoznawalności firmy w lokalnym środowisku;
 • Pomiar i analiza wyników działań marketingowych oraz dostosowywanie strategii.
Cel edukacyjny

Celem jest dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności niezbędnych do opracowania skutecznej strategii marketingowej, która w rezultacie pomoże osiągnąć sukces w biznesie.

Efekty uczenia się

Efekty uczenia się ze szkolenia „Skuteczna strategia markietingowa dla małych firm”:

Wiedza:

 • Zrozumienie strategii marketingowej: Uczestnicy będą mieli solidną wiedzę na temat podstawowych pojęć i elementów skutecznej strategii marketingowej, takich jak analiza ta segmentacja rynku, konkurencja, i cele marketingowe;

 • Znajomość narzędzi marketingowych: Uczestnicy nauczą się rozpoznawać i wykorzystywać różne narzędzia marketingowe, w tym media społecznościowe, reklamę internetową, SEO, kampanie e-mail itp;

 • Budżetowanie i analityka: Zdobędą wiedzę na temat zarządzania budżetem marketingowym, monitorowania wyników kampanii i analizy danych marketingowych;

Umiejętności:

 • Tworzenie strategii marketingowej: Uczestnicy będą w stanie opracować spersonalizowaną strategię marketingową dostosowaną do potrzeb i celów ich małej firmy;

 • Kampanie marketingowe: Nauczą się projektować i wdrażać skuteczne kampanie reklamowe. Także będą mieli możliwość monitorować ich wyniki, dostosowując działania w oparciu o analizę danych;

 • Kreatywność i copywriting: Rozwinięcie umiejętności tworzenia kreatywnych treści marketingowych oraz pisania przekonujących copy, które przyciągną uwagę klientów;

Kompetencje społeczne:

 • Zarządzanie zespołem: Osoby kierujące zespołami marketingowymi będą lepiej koordynować pracę i wykorzystywać potencjał swojego zespołu;

 • Komunikacja: Poprawa zdolności komunikacyjnych w relacjach z klientami, dostawcami i współpracownikami w celu efektywnego promowania firmy;

 • Rozwiązywanie konfliktów: Umiejętność radzenia sobie z ewentualnymi konfliktami w dziale marketingu i w firmie jako całości, aby unikać zakłóceń w realizacji strategii;

 • Networking: Rozwinięcie umiejętności nawiązywania kontaktów z innymi firmami, influencerami i potencjalnymi partnerami biznesowymi w celu promowania firmy.

Sposób weryfikacji efektów uczenia się:

W ramach weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się uczestnicy szkolenia zostaną objęci pre i post testem wiedzy.

Certyfikat z ukończenia szkolenia

Na zakończenie szkolenia uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia wysyłany drogą mailową.

Szkolenia dopasowujemy do preferencji klientów

Istnieje możliwość dofinansowania usługi oraz dopasowanie preferencji pod Klienta: zakres szkolenia, czas trwania, usługa otwarta lub zamknięta, tradycyjna, zdalna lub hybrydowa itp.

 

Dofinansowanie

Chcemy ułatwić Państwu dostęp do naszych szkoleń. Dlatego informujemy, że nasze szkolenia dla przedsiębiorców mogą być dofinansowane nawet do 80% ich wartości. Jeśli chcielibyście skorzystać z tej możliwości, służymy pomocą w procesie aplikacji o dofinansowanie.

Wierzymy, że nasze szkolenie pomoże Państwu osiągnąć sukces w biznesie i zapewni skuteczną strategię marketingową, która przyczyni się do wzrostu Państwa firmy.

Zapraszamy do kontaktu, aby omówić szczegóły, dostępność terminów oraz dostosować treść szkolenia do Waszych preferencji.