Organizacja czasu i zarządzanie projektem

Organizacja czasu i zarządzanie projektem

Opis szkolenia

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zasadami organizacji czasu i skutecznego zarządzania projektami. Po zakończonym szkoleniu uczestnicy będą w stanie efektywniej wykorzystać swój czas, lepiej zarządzać projektem i osiągać wyznaczone cele.

Dzięki temu szkoleniu zdobędziesz wiedzę na temat:

 • Efektywnego organizowania czasu.
 • Lepszego zarządzania projektem.
 • Monitorowania i planowania postępów.

Odpowiemy na pytania:

 • Jak skutecznie komunikować się z członkami zespołu?
 • Jak zarządzać informacjami i relacjami w zespole?
 • W jaki sposób tworzyć harmonogramy i plany projektów?

Grupy docelowe

Grupa docelowa kursu składa się z osób zarządzających projektami lub pracujących w zespole projektowym, które pragną doskonalić swoje umiejętności w zakresie planowania, organizacji i monitorowania czasu pracy oraz zarządzania projektami. Również może obejmować zarówno osoby początkujące w dziedzinie zarządzania projektami, które chcą zdobyć podstawową wiedzę i umiejętności.

Program kursu

 • Wstęp do tematu organizacji czasu i zarządzania projektem
 • Cele szkolenia i oczekiwane rezultaty
 • Podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem projektem
 • Przedstawienie popularnych metod zarządzania projektem (np. Scrum, Prince2, Kanban)
 • Proces zarządzania projektem – od planowania do wykonania i monitorowania postępów
 • Techniki identyfikacji i analizy ryzyka w projekcie
 • Tworzenie harmonogramu i planu projektu
 • Przydzielanie zasobów i monitorowanie ich wykorzystania
 • Budowanie zespołu projektowego i zarządzanie nim
 • Komunikacja w projekcie – zarządzanie informacjami i relacjami z interesariuszami
 • Narzędzia wspomagające zarządzanie projektem (np. MS Project, Jira)
 • Praktyczne ćwiczenia i studia przypadków
 • Monitoring postępów projektu i podejmowanie działań korygujących
 • Monitorowanie kosztów projektu i zarządzanie budżetem
 • Zarządzanie zmianami i ryzykiem w trakcie realizacji projektu
 • Ocena i raportowanie wyników projektu
 • Podsumowanie i rekomendacje dotyczące efektywnego zarządzania czasem i projektem

Metody nauczania

Kurs składa się z teoretycznych wykładów, praktycznych ćwiczeń indywidualnych i grupowych oraz studiów przypadków. Odbywa się pod opieką doświadczonych trenerów, którzy posiadają bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami.

Nabyte umiejętności

Podczas kursu uczestnicy zdobywają wiedzę na temat różnych aspektów organizacji czasu oraz zarządzania projektem. Są uczuleni na znaczenie planowania, priorytetyzacji i monitorowania postępów. Dowiadują się również, jak skutecznie komunikować się z członkami zespołu oraz jak rozwiązywać problemy, które mogą pojawić się na drodze do osiągnięcia celów. W ramach kursu omawiane są również różne metody zarządzania projektem, takie jak metoda kaskadowa, zwinna czy hybrydowa. Uczestnicy zdobywają praktyczne umiejętności w tworzeniu harmonogramów, alokacji zasobów oraz zarządzania budżetem projektu. Są również wprowadzeni w tajniki skutecznej delegacji zadań i motywowania zespołu.

Adres realizacji usługi

Możliwość przeprowadzenia usługi online lub stacjonarne w dowolnym miejscu, w siedzibie Klienta lub firmie ARSmedia.