Opis szkolenia

Jest to specjalistyczne szkolenie, które ma na celu przygotować uczestników do skutecznego prowadzenia negocjacji z partnerami z różnych kultur. W dynamicznym i coraz bardziej zglobalizowanym świecie umiejętność porozumiewania się i budowania relacji biznesowych z przedstawicielami innych kultur staje się niezwykle istotna. Podczas kursu uczestnicy zapoznają się z kluczowymi aspektami negocjacji międzykulturowych. Będą mieli okazję zrozumieć różnice kulturowe i jak wpływają one na zachowania, komunikację, wartości i oczekiwania negocjatorów z różnych krajów.

Dzięki temu szkoleniu zdobędziesz wiedzę na temat:

 • Skutecznego prowadzenia negocjacji z obcokrajowcami.
 • Budowania relacji biznesowych.
 • Różnic kulturowych wpływających na proces negocjacji.

Odpowiemy na pytania:

 • W jaki porządny sposób mogę komunikować się z obcokrajowcami?
 • Jak prowadzić negocjacje z osobą z innego kraju?
 • Jakie są techniki negocjacyjne międzykulturowe?

Grupy docelowe

To osoby, które pracują lub chcą pracować w międzynarodowym środowisku biznesowym. Kurs ten jest skierowany do menedżerów, dyrektorów, przedsiębiorców oraz wszystkich tych, którzy są zainteresowani rozwijaniem umiejętności w obszarze negocjacji, tak aby skutecznie porozumiewać się z partnerami biznesowymi z różnych krajów i kultur.

Program kursu

 • Definicja negocjacji międzykulturowych
 • Rola kultury i jej wpływ na negocjacje
 • Kluczowe różnice kulturowe a proces negocjacji
 • Różnice w komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Style prowadzenia negocjacji
 • Budowanie relacji międzykulturowych
 • Rozumienie i szacunek dla innej kultury
 • Budowanie zaufania i współpracy
 • Techniki negocjacyjne międzykulturowe
 • Wybór odpowiedniej strategii negocjacyjnej
 • Adaptacja do innych stylów negocjacyjnych
 • Emocje w negocjacjach międzykulturowych
 • Analiza realnych przykładów negocjacji międzykulturowych
 • Implementacja zdobytej wiedzy w praktyce

Metody nauczania

Metody nauczania obejmują wiele różnych podejść i technik, które mają na celu rozwinięcie umiejętności negocjacyjnych w kontekście różnych kultur. Jedną z metod jest analiza przypadków, polegająca na prezentacji uczestnikom realistycznych scenariuszy negocjacyjnych. Uczestnicy muszą analizować i rozwiązywać te przypadki, rozwijając swoje umiejętności negocjacyjne i zdolności do radzenia sobie z różnymi wartościami, normami i perspektywami kulturowymi.

Inną popularną metodą jest symulacja negocjacji, gdzie uczestnicy odgrywają role różnych negocjatorów z różnych kultur. W trakcie tych symulacji, uczestnicy mają okazję doświadczyć różnic kulturowych i nauczyć się dostosowywać swoje podejście negocjacyjne w zależności od konkretnych warunków kulturowych.

Metoda dyskusji grupowej jest również często stosowana w nauczaniu negocjacji międzykulturowych. Uczestnicy mają okazję dzielić się swoimi doświadczeniami i obserwacjami dotyczącymi negocjacji w kontekście różnych kultur. W czasie tych dyskusji mogą wymieniać się pomysłami, wskazywać na różnice i podobieństwa w podejściach kulturowych oraz poszukiwać skutecznych strategii negocjacyjnych.

Nabyte umiejętności

Po zakończeniu kursu uczestnicy będą mieli:

 • Głębszą wiedzę na temat różnic kulturowych wpływających na proces negocjacji
 • Umiejętność dostosowywania swojego stylu negocjacyjnego do innego kontekstu kulturowego
 • Świadomość kluczowych różnic kulturowych i umiejętność ich zrozumienia
 • Zwiększoną umiejętność prowadzenia negocjacji skutecznie w międzykulturowym środowisku

Adres realizacji usługi

Możliwość przeprowadzenia usługi online lub stacjonarne w dowolnym miejscu, w siedzibie Klienta lub firmie ARSmedia.