Jak przygotować się do wywiadów i wystąpień publicznych?

Jak przygotować się do wywiadów i wystąpień publicznych?

Opis szkolenia

Celem tego szkolenia jest dostarczenie uczestnikom narzędzi i wskazówek umożliwiających skuteczne przygotowanie się do wywiadów i wystąpień publicznych, aby zapewnić pewność siebie i efektywność w komunikacji. Dzięki zdobytym narzędziom i doświadczeniu będą odporni na stres i gotowi na wyzwania, które może stawiać przed nimi publiczność.

Dzięki temu szkoleniu zdobędziesz wiedzę na temat:

 • Kontrolowania stresu podczas wystąpień publicznych i wywiadów.
 • Prezentowania się profesjonalnie przed publicznością.
 • Różnych technik konstrukcji przekazu.

Odpowiemy na pytania:

 • Jak radzić sobie ze stresem podczas wystąpień publicznych?
 • W jaki sposób poprawić swoją wymowę?
 • Jak stworzyć jasną i przekonującą wypowiedź publiczną?

Grupy docelowe

Kurs jest skierowany do osób, które chcą zdobyć umiejętności potrzebne do skutecznego przemawiania przed publicznością. Kurs jest idealny zarówno dla początkujących, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z wystąpieniami publicznymi, jak i dla osób, które już posiadają pewne doświadczenie. Również może obejmować osoby, takie jak menedżerowie, liderzy zespołów, przedsiębiorcy, politycy, dziennikarze, a także osoby zainteresowane wystąpieniami publicznymi jako hobby.

Program kursu

 • Znaczenie przygotowania w kontekście wywiadów i wystąpień publicznych
 • Wyjaśnienie celów kursu i korzyści z efektywnej komunikacji
 • Analiza demograficzna i psychologiczna publiczności jako kluczowy element przygotowań
 • Tworzenie jasnej i przekonującej wiadomości
 • Identyfikacja najważniejszych punktów do przekazania podczas wywiadu lub wystąpienia publicznego
 • Techniki konstrukcji przekazu i unikania mowy zaawansowanej
 • Badanie tematu i skupianie się na kluczowych informacjach
 • Metody poszukiwania i analizy informacji związanych z tematem przemówienia
 • Selekcja kluczowych informacji dostosowanych do potrzeb publiczności
 • Poprawa umiejętności werbalnych
 • Praktykowanie płynnego i przekonującego mówienia
 • Wykorzystywanie odpowiedniego tempa, tonu głosu i pauz strategicznych
 • Pozbywanie się stresu i radzenie sobie z trudnościami
 • Techniki relaksacyjne do stosowania przed wywiadem lub wystąpieniem publicznym
 • Okazje do praktykowania prezentacji przed innymi uczestnikami
 • Tworzenie planu działań dla uczestników na przyszłe wywiady i wystąpienia publiczne

Metody nauczania

Metody nauczania mogą obejmować różne podejścia i techniki, które pomogą uczestnikom zdobyć niezbędne umiejętności i pewność siebie potrzebną do skutecznych wystąpień publicznych. Jedną z metod może być wykorzystanie praktycznych ćwiczeń, takich jak symulacje wywiadów lub wystąpień publicznych. Uczestnicy będą mieli szansę wziąć udział w różnego rodzaju scenariuszach, które pomogą im nauczyć się kontrolować emocje, pracować nad mową ciała oraz doskonalić umiejętności w zakresie jasnego i przekonującego przekazu.

Inną metodą może być wykorzystanie technologii, takich jak nagrywanie wystąpień uczestników i analiza ich prezentacji. To pozwoli im zobaczyć, jak prezentują się i jak mogą poprawić swoje wystąpienia, zarówno pod kątem merytorycznym, jak i wizualnym.

Nabyte umiejętności

Podczas kursu uczestnicy zdobędą wiele cennych umiejętności. Zostaną nauczeni, jak skutecznie przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej lub wystąpienia publicznego poprzez zrozumienie istoty przekazu, jasne określenie celu i przekazu. Ponadto, zdobędą umiejętność kontrolowania emocji i stresu podczas wystąpień, wykorzystywania odpowiedniej mowy ciała i efektywnego kontaktu wzrokowego, co pozwoli im na pewne i przekonujące prezentacje. Kurs pozwoli również uczestnikom na doskonalenie umiejętności słuchania i zadawania odpowiednich pytań, co jest niezwykle istotne w trakcie wywiadów.

Adres realizacji usługi

Możliwość przeprowadzenia usługi online lub stacjonarne w dowolnym miejscu, w siedzibie Klienta lub firmie ARSmedia.