Aleksandra Gładysz
2023-11-27

Program Czyste Powietrze: Komu przysługuje i jak z niego skorzystać?

Czym jest program Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze ma na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza oraz poprawę jakości powietrza w Polsce. Ma przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii oraz promocji odnawialnych źródeł energii. W ramach programu Czyste Powietrze, osoby korzystające z dofinansowania będą mogły korzystać także z innych form wsparcia, takich jak ulgi podatkowe czy kredyty preferencyjne.

Program jest finansowany ze środków unijnych oraz krajowych, w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu jest poprawa jakości powietrza i zapewnienie mieszkańcom Polski ekologicznych i energetycznie efektywnych rozwiązań grzewczych oraz odnawialnych źródeł energii.

program czyste powietrze

Kto może skorzystać się z programu Czyste Powietrze?

Najważniejsze kryteria:

 • Mieszkańcy Polski: program „Czyste Powietrze” skierowany jest przede wszystkim do osób mieszkających w budynkach jedno-, dwu- lub wielorodzinnych;
 • Właściciel lub współwłaściciel nieruchomości, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków, są uprawnione do otrzymania dofinansowania z programu;
 • Alternatywne źródła ogrzewania: dofinansowanie można otrzymać na inwestycje związane z termomodernizacją, wymianą źródła ciepła na bardziej ekologiczne (pompy ciepła, kotły gazowe kondensacyjne, kotły na pelety, piece na ekogroszek, mikrokogeneracja lub panele fotowoltaiczne);
 • Wysokość dochodu: dofinansowanie zależy również od dochodu gospodarstwa domowego. W przypadku osób fizycznych, dochód nie może przekraczać 75% kryterium dochodowego ustalonego na przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym (dla roku 2022 wynosi to 1 300 zł netto). Dla osób prowadzących działalność gospodarczą, dochód nie może być wyższy niż 5-krotność tzw. minimalnego wynagrodzenia.
 • Wiek budynku: program Czyste Powietrze skierowany jest głównie do budynków starszych, których budowa rozpoczęła się przed 1 stycznia 1990 roku.

Jakie inwestycje są dotowane w ramach programu?

Inwestycje są udzielane przez różne instytucje, takie jak fundusze unijne, samorządy czy banki. Dotacje te mają na celu wspieranie inwestycji w modernizację i poprawę efektywności energetycznej budynków. Dofinansowanie może obejmować takie rzeczy jak izolacja termiczna, wymiana kotłów grzewczych, modernizacja instalacji grzewczych czy montaż odnawialnych źródeł energii.

Dotacja na wymianę pieca na nowoczesne źródła ciepła może być udzielana przez różne instytucje. Celem takiego dofinansowania jest promowanie ekologicznych i efektywnych energetycznie rozwiązań, takich jak pompy ciepła, kolektory słoneczne czy kotły na biomasę. Dofinansowanie może pokrywać część kosztów zakupu i montażu nowego źródła ciepła.

Dofinansowanie na montaż nowej instalacji fotowoltaicznej jest dostępne zarówno w ramach funduszy unijnych, jak i programów rządowych. Dotacje na panele słoneczne mają na celu wspieranie produkcji własnej energii elektrycznej z odnawialnego źródła. Mogą obejmować dotację zakupy paneli fotowoltaicznych oraz koszty instalacji. Do uzyskania takiej dotacji konieczne może być spełnienie określonych kryteriów, takich jak moc zainstalowanych paneli czy określony sposób ich montażu.

Dotacje na nowy dom i wymianę okien są również dostępne w ramach różnych programów rządowych czy unijnych. Takie dofinansowania mają na celu wspieranie budowy bądź zakupu energooszczędnych budynków. Dofinansowanie może obejmować zakup działki, budowę domu zgodnego z normami efektywności energetycznej, koszty materiałów budowlanych czy wymianę okien na bardziej energooszczędne modele. Warunkiem uzyskania takiej dotacji może być osiągnięcie określonych standardów energetycznych przez nowo budowany budynek.

czyste powietrze

Jakie są formy finansowania w ramach programu?

Prefinansowanie i dotacja są dwiema różnymi formami wsparcia finansowego w ramach programu. Organ udzielający prefinansowania ma na celu rozruch projektu lub pokrycie kosztów pocątkowych, a także oczekuje zwrotu pożyczonej kwoty w przyszłości.

Dotacja to darowizna lub nieodpłatne przekazanie pieniędzy na sfinansowanie projektu lub programu. Udzielamy dotacji w celu wsparcia konkretnych działań lub inicjatyw, które mają społeczne, ekologiczne lub ekonomiczne korzyści. Nie oczekujemy zwrotu przekazanych środków.

Kredyty antysmogowe są alternatywnym rozwiązaniem dla dofinansowania w ramach programów dotacyjnych. Udzielamy kredytów na preferencyjnych warunkach finansowych, zazwyczaj o niższych stopach procentowych, na inwestycje mające na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i poprawę jakości powietrza.

W zależności od konkretnej inicjatywy lub programu, istnieją różne formy otrzymania pieniędzy. Mogą to być dotacje finansowe, które przekazujemy bezpośrednio na konto beneficjenta, zwroty kosztów poniesionych na realizację projektu, zakup sprzętu lub materiałów, czy też wykonanie prac w ramach programu. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami i warunkami konkretnego programu, aby dowiedzieć się, jakie formy wsparcia są dostępne i jak można o nie ubiegać.

Jak skorzystać z programu Czyste Powietrze 2023?

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze 2023, należy przestrzegać następującej procedury:

 1. Zanim rozpoczniesz proces składania wniosku, musisz zapoznać się z dokumentacją programu Czyste Powietrze, czyli z Wytycznymi oraz Regulaminem. Dokumentację można znaleźć na stronie internetowej programu lub u lokalnych koordynatorów.
 2. Musisz również dokonać wyboru konkretnych działań, które chcesz dofinansować. Program Czyste Powietrze obejmuje wiele różnych rodzajów działań, np. termomodernizację budynków, wymianę źródeł ciepła, instalację kolektorów słonecznych lub wykonanie audytu energetycznego.
 3. Przed złożeniem wniosku musisz zweryfikować, czy Twój budynek oraz planowane działania spełniają wymagania programu. Możesz skorzystać z kalkulatora dostępnego na stronie internetowej programu lub skonsultować się z lokalnym koordynatorem.
 4. Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić zgodnie z formularzem dostępnym na stronie internetowej programu. Wszystkie wymagane dane, takie jak dane mieszkańca, informacje o budynku oraz szczegóły dotyczące planowanych działań, muszą być uzupełnione. Podpis wniosku musi pochodzić od osoby, która jest właścicielem lub zarządcą nieruchomości.
 5. W zależności od rodzaju działań, może być konieczne dołączenie dodatkowej dokumentacji, np. planów budowlanych, umów z wykonawcami lub potwierdzenia wcześniejszego uzgodnienia inwestycji.
 6. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w jednym z punktów przyjmowania wniosków wyznaczonych przez lokalnych koordynatorów programu. Istnieje również możliwość złożenia wniosku drogą elektroniczną za pomocą systemu dostępnego na stronie internetowej programu.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, właściciel otrzyma umowę o dofinansowanie, która określi szczegółowe warunki realizacji działań oraz kwotę dofinansowania. Po wykonaniu prac, będzie możliwość ubiegania się o wypłatę dofinansowania, zgodnie z ustalonym harmonogramem płatności.

Rok realizacji programu oraz poziom dofinansowania będą zależały od aktualnych wytycznych oraz dostępności środków w danym roku budżetowym. Potrzebne informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej programu Czyste Powietrze lub uzyskać bezpłatną pomoc od firmy ARSmedia. Zachęcamy do odwiedzenia strony z Formularzem wniosku programu Czyste Powietrze.

5/5 - (1)
Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go swoim znajomym
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp