Gracjan Szymański
2024-01-05

Element adresu internetowego – składowe adresu URL

1. Definicja i budowa adresu internetowego URL

1.1 Czym jest adres URL? – Podstawowa definicja

Adres URL (Uniform Resource Locator) to unikatowy identyfikator, który wskazuje lokalizację zasobu w sieci. Składa się z kolejnych elementów, które określają protokół komunikacyjny, nazwę domeny, ścieżkę do konkretnego zasobu oraz opcjonalne parametry. Adres URL umożliwia użytkownikom dostęp do stron internetowych, plików, obrazów, filmów i innych zasobów dostępnych w sieci.

1.2 Elementy składowe adresu URL – jakie są ich części?

Elementy składowe adresu URL (Uniform Resource Locator) to:

 • Protokół: Jest to sposób komunikacji używany do przesyłania informacji między serwerem a klientem. Przykłady protokołów to HTTP (Hypertext Transfer Protocol), HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure), FTP (File Transfer Protocol) itp.
 • Host/Domena: Jest to nazwa serwera, na którym znajduje się żądany zasób. Może to być adres IP lub nazwa domeny, na przykład www.example.com.
 • Ścieżka: Jest to konkretna lokalizacja na serwerze, gdzie znajduje się żądany zasób. Na przykład, jeśli chcemy uzyskać dostęp do strony głównej witryny, ścieżka może być „/index.html”.
 • Parametry żądania: Są to dodatkowe informacje przekazywane do serwera w celu dostosowania żądania. Parametry są często zapisywane po znaku zapytania (?) i oddzielone znakiem '&’ np. www.example.com/search?q=keyword.
 • Kotwica: Jest to część URLa, która wskazuje na określony fragment na stronie internetowej. Kotwica jest zazwyczaj oznaczona znakiem '#’ i jest przydatna, gdy chcemy przekierować użytkownika bezpośrednio do konkretnej sekcji na stronie.

Przykładowy URL:
https://www.example.com/search?q=keyword#section-3

1.3 Długość adresu URL – jakie są zalecane praktyki?

Długość adresu URL jest ważnym czynnikiem, który ma wpływ na SEO i ogólne doświadczenie użytkowników. Oto kilka zalecanych praktyk dotyczących długości adresu URL:

 • Upewnij się, że adresy URL są czytelne i zrozumiałe dla użytkowników. Unikaj długich sekwencji znaków, które mogą być trudne do odczytania i zrozumienia.
 • Staraj się utrzymywać adresy URL możliwie krótkie i zwięzłe. Krótsze adresy są łatwiejsze do zapamiętania i udostępniania.
 • Wyróżniaj istotne słowa kluczowe w adresach URL. Słowa kluczowe w adresie URL mogą pomóc w zrozumieniu treści strony przez wyszukiwarki i użytkowników.
 • Unikaj nadmiernie skomplikowanych struktur adresów URL. Zbyt wiele podfolderów i parametrów może wprowadzić zamieszanie i utrudnić nawigację po stronie.
 • Upewnij się, że adresy URL są unikalne. Powielanie adresów URL może prowadzić do problemów z indeksowaniem i wynikami wyszukiwania.
 • Unikaj stosowania nagłówków i liczb w adresach URL. Przez to mogą stawać się one mniej czytelne i trudniejsze do zapamiętania.
 • Skup się na tworzeniu prostych, intuicyjnych adresów URL, które odzwierciedlają hierarchię i strukturę witryny.
 • Zwróć uwagę na niepowielanie nazwy domeny w adresach URL. Podwójne wpisywanie nazwy domeny może być zbędne i prowadzić do zwiększenia długości adresu URL.

Przestrzeganie tych zalecanych praktyk może pomóc w utrzymaniu krótkich, czytelnych i przyjaznych dla użytkowników adresów URL, co z kolei może mieć pozytywny wpływ na SEO i ogólne doświadczenie użytkowników.

adres url
adres url

2. Czytelność i SEO adresu URL

2.1 Czytelne adresy URL – dlaczego są ważne?

Czytelne adresy URL są ważne z kilku powodów:

 • Łatwość zapamiętywania: Czytelne adresy URL są zwykle krótkie, proste i łatwe do zapamiętania. To pomaga użytkownikom łatwo powracać do stron internetowych jednakiej pod adresem bez konieczności korzystania z zakładek czy wyszukiwarek.
 • SEO: Przyjazne dla użytkownika adresy URL również odgrywają istotną rolę w optymalizacji wyszukiwarek (SEO). Wyszukiwarki preferują adresy URL, które są zrozumiałe i zawierają kluczowe słowa lub frazy, związane z zawartością strony. To zwiększa szanse strony na wyższe pozycje w wynikach wyszukiwania.
 • Wiarygodność: Czytelne adresy URL są bardziej profesjonalne i wiarygodne dla użytkowników. Skomplikowane lub niezrozumiałe adresy mogą wywoływać podejrzenia lub brak zaufania, co może zniechęcić użytkowników do odwiedzenia danej strony.
 • Udostępnianie: Przyjazne dla użytkownika adresy URL są łatwiejsze do udostępniania. Użytkownicy mogą łatwo skopiować adres i przesłać go innym, co ułatwia polecenie strony, dzielenie się linkami lub dodawanie ich do różnych platform społecznościowych.
 • Czytelność: Czytelne adresy URL są czytelniejsze dla użytkowników, co ułatwia im zrozumienie, czego mogą się spodziewać po danej stronie. Adresy, które zawierają nazwy lub słowa związane z tematem strony, są bardziej intuicyjne i przekażą użytkownikom informacje o tym, czego mogą się spodziewać po otwarciu strony.
 • Łatwość konserwacji: Przyjazne dla użytkownika adresy URL ułatwiają zarządzanie i konserwację stron internetowych. Jeśli administrator strony decyduje się zmienić strukturę adresów URL lub przenosi stronę, czytelne adresy URL łatwiej można przekierować lub zaktualizować, minimalizując straty w ruchu i pozycjach w wyszukiwarkach.

2.2 Unikalny adres URL – jak wpływa na SEO?

Unikalny adres URL ma wiele pozytywnych wpływów na SEO. Oto niektóre z nich:

 1. Czytelność i zrozumiałość dla użytkowników – Unikalne adresy URL zapewniają użytkownikom łatwość w rozumieniu i pamiętaniu adresu witryny. To znacznie ułatwia odszukiwanie witryny przez użytkowników.
 2. Zrozumienie treści przez wyszukiwarki – Unikalne adresy URL pozwalają wyszukiwarkom na lepsze zrozumienie treści umieszczonej na stronie. Składają się z wyrazów kluczowych, które pomagają wyszukiwarkom w indeksowaniu i określaniu tematyki strony.
 3. Zwiększanie klikalności w wynikach wyszukiwania – Unikalne adresy URL mogą zawierać wyraz kluczowy lub ważne informacje, które mogą przyciągać uwagę użytkowników i zwiększać klikalność w wynikach wyszukiwania.
 4. Unikanie duplikatów – Unikalne adresy URL pozwalają uniknąć problemu zawartości zduplikowanej na stronie. Unikalność adresu URL sprawia, że każda strona jest łatwo identyfikowalna przez wyszukiwarki, których algorytmy są zaprojektowane w taki sposób, aby unikać duplikatów.
 5. Ułatwianie dzielenia linków – Unikalne adresy URL są zwykle łatwiejsze w udostępnianiu i dzieleniu. Użytkownicy mogą bez trudu kopiować i wklejać unikalny adres URL do innych źródeł, takich jak media społecznościowe czy e-maile.

Zatem unikalny adres URL ma znaczący wpływ na SEO, ponieważ pomaga w lepszym zrozumieniu treści przez wyszukiwarki, zwiększa klikalność w wynikach wyszukiwania, unika duplikatów i ułatwia udostępnianie linków.

2.3 Przyjazny adres URL – jak go stworzyć?

Przyjazny adres URL to taki, który jest czytelny dla użytkowników i zawiera odpowiednie słowa kluczowe, które opisują zawartość strony. Oto kilka sposobów na stworzenie przyjaznego adresu URL:

 1. Wykorzystaj słowa kluczowe: W adresie URL powinny znajdować się słowa kluczowe, które są istotne dla zawartości strony. Zamiast używać przypadkowych liczb, znaków specjalnych lub abstrakcyjnych symboli, lepiej jest skorzystać z istotnych terminów, które opisują treść strony.
 2. Użyj krótkich, ale opisowych adresów: Postaraj się, aby adres URL był zwięzły, ale jednocześnie opisowy. Długie adresy mogą być trudne do zapamiętania i kopiowania, dlatego warto skrócić je do najważniejszych słów kluczowych, które dobrze opisują treść strony.
 3. Unikaj znaków specjalnych: Stosowanie znaków specjalnych, takich jak &, $, # itp., może sprawić, że adres URL będzie trudniejszy do odczytania i zapamiętania. Należy unikać użycia takich znaków, aby adres był czytelny i zrozumiały dla użytkowników.
 4. Użyj myślników zamiast podkreśleń: Możesz użyć myślników (-) zamiast podkreśleń (_) w adresie URL. Myślniki są bardziej czytelne dla użytkowników i pomagają oddzielić poszczególne słowa kluczowe.
 5. Unikaj wielkich liter: Adresy URL są zwykle nieczułe na wielkość liter, więc nie ma potrzeby używania wielkich liter. Mieszanie wielkich i małych liter może utrudnić odczytanie adresu i wprowadzić zamieszanie.
 6. Usuń zbędne słowa: Jeśli istnieją zbędne słowa w adresie URL, które nie wniosą istotnej informacji, warto je usunąć. Dzięki temu adres będzie bardziej przejrzysty i skoncentrowany na najważniejszych słowach kluczowych.

Przy tworzeniu przyjaznych adresów URL warto pamiętać, że ich czytelność i zrozumiałość są ważniejsze niż dokładność słów kluczowych. Chodzi o to, aby użytkownicy mogli łatwo zidentyfikować i zapamiętać adresy, a jednocześnie dobrze opisywały one zawartość strony.

2.4 SEO adresu URL – jak optymalizować?

Optymalizacja adresów URL (Uniform Resource Locator) dla celów SEO jest ważnym elementem strategii marketingu internetowego. Poniżej przedstawiam kilka wskazówek dotyczących optymalizacji adresów URL:

 1. Utrzymuj adresy URL jak najkrótsze i prostsze. Długie i skomplikowane adresy URL mogą być zarówno trudne do zapamiętania dla użytkowników, jak i mniej przyjazne dla wyszukiwarek.
 2. Używaj odpowiednich słów kluczowych w adresach URL. Zawarcie wyszukiwanych słów kluczowych w adresie URL może przyczynić się do zwiększenia widoczności twojej strony w wynikach wyszukiwania.
 3. Usuwaj stop słowa, takie jak „a”, „i”, „oraz” z adresów URL. Takie słowa są zwykle pomijane przez wyszukiwarki i nie przynoszą wartości w kontekście SEO.
 4. Unikaj stosowania znaków specjalnych, wielkich liter i interpunkcji w adresach URL. Zawieranie tego rodzaju znaków może utrudniać czytanie i zrozumienie adresu URL zarówno wyszukiwarkom, jak i użytkownikom.
 5. Upewnij się, że adresy URL są czytelne dla ludzi. Adresy URL powinny być zrozumiałe i logiczne, tak aby użytkownicy od razu mogli zidentyfikować, czego mogą się spodziewać, klikając na dany link.
 6. Nie zmieniaj adresów URL bez powodu. Jeśli masz już istniejące adresy URL, które przynoszą korzystne wyniki SEO, nie zmieniaj ich bez potrzeby. Jeśli musisz dokonać zmiany, upewnij się, że przekierowujesz stare adresy URL na nowe, aby utrzymać ich wartość SEO.
 7. Stosuj znaki myślnika (-) jako separator w adresach URL zamiast znaku podkreślenia (_) lub spacji. Znaki myślnika są preferowane przez wyszukiwarki i pomagają w zrozumieniu treści adresu URL.
 8. Staraj się tworzyć hierarchiczne struktury adresów URL, które odzwierciedlają strukturę twojej witryny. To ułatwia nawigację zarówno dla wyszukiwarek, jak i dla użytkowników.
 9. Unikaj stosowania dynamicznych adresów URL opartych na parametrach, takich jak „?id=123”. Wysokiej jakości adresy URL są statyczne i opisowe.
 10. Upewnij się, że adresy URL są unikalne dla każdej podstrony Twojej witryny. Duplikowanie adresów URL może wprowadzać zamieszanie zarówno dla użytkowników, jak i dla wyszukiwarek.
elementy adresu internetowego

3. Bezpieczeństwo adresów URL

3.1 Protokół HTTP i HTTPS – jakie są różnice?

Protokół HTTP (Hypertext Transfer Protocol) i HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) różnią się głównie pod względem bezpieczeństwa.

 1. Bezpieczeństwo: HTTP nie zapewnia żadnych mechanizmów bezpieczeństwa i wszystkie dane przesyłane między klientem a serwerem są nieszyfrowane. W przypadku HTTPS, dane są szyfrowane za pomocą protokołu SSL/TLS, co zapewnia poufność i integralność danych.
 2. Certyfikat SSL: Aby obsługiwać HTTPS, serwer musi mieć zainstalowany certyfikat SSL (Secure Sockets Layer) lub TLS (Transport Layer Security), który potwierdza, że dany serwer jest zabezpieczony i autentyczny.
 3. Porty: HTTP korzysta z portu 80, podczas gdy HTTPS korzysta z portu 443. Ta różnica pozwala na łatwą identyfikację protokołu, który jest używany przez przeglądarkę internetową.
 4. Szybkość: Ze względu na proces szyfrowania i deszyfrowania danych, HTTPS w niektórych przypadkach może być nieco wolniejsze niż HTTP.
 5. SEO: Wielu wyszukiwarek internetowych preferuje strony internetowe korzystające z protokołu HTTPS, ponieważ uważane są za bardziej bezpieczne, co może wpływać na ich ranking w wynikach wyszukiwania.

Ważnym jest, aby korzystać z protokołu HTTPS, zwłaszcza w przypadku stron internetowych wymagających przesyłania poufnych danych, takich jak dane logowania czy dane kart kredytowych, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

3.2 Bezpieczny adres URL – jak go rozpoznać?

Bezpieczny adres URL można rozpoznać po kilku cechach:

 1. Protokół HTTPS: Bezpieczne strony internetowe będą miały przed adresem URL protokół HTTPS, a nie HTTP. Litera „S” oznacza, że połączenie jest szyfrowane i dane przesyłane między stroną a użytkownikiem są chronione.
 2. Ikona kłódki: Przeglądarki internetowe często wyświetlają ikonę kłódki w pasku adresu obok adresu strony. Kliknięcie na ikonę powinno pokazać dodatkowe informacje o certyfikacie i połączeniu.
 3. Certyfikat SSL: Bezpieczne strony internetowe będą miały ważny certyfikat SSL (Secure Sockets Layer). Certyfikat SSL jest wydawany przez zaufane instytucje i potwierdza autentyczność witryny.
 4. Brak ostrzeżeń przeglądarki: Jeśli strona internetowa jest bezpieczna, przeglądarka nie powinna wyświetlić żadnych ostrzeżeń o niezabezpieczonym połączeniu.
 5. Poprawność adresu URL: Uważaj na nieścisłe adresy URL, np. z literówkami lub nieznacznie zmienionymi nazwami domen. Oszuści mogą tworzyć strony internetowe, które na pierwszy rzut oka wyglądają podobnie do oryginalnych, ale mają inny adres URL.
 6. Wiarygodność strony: Jeśli na stronie brakuje informacji kontaktowych, polityki prywatności lub innych podstawowych danych, może to być sygnał, że strona może nie być bezpieczna.

To są ogólne wytyczne, które mogą ci pomóc rozpoznać bezpieczne adresy URL. Jednak należy pamiętać, że oszuści są coraz bardziej sprytni w swoich działaniach, dlatego zawsze warto zachować ostrożność i korzystać z narzędzi bezpieczeństwa, które oferuje przeglądarka internetowa.

3.3 Zabezpieczenie domeny – jak to zrobić?

 1. Wybierz zaufanego rejestratora domenowego: Wybierając dostawcę domeny, upewnij się, że jest to renomowana firma o dobrym reputacji. Sprawdź opinie innych użytkowników, aby mieć pewność, że twój rejestrator oferuje solidne zabezpieczenia.
 2. Wybierz silne i unikalne hasło: Upewnij się, że Twoje hasło do konta domenowego jest silne i unikalne. Skorzystaj z kombinacji dużych i małych liter, cyfr i znaków specjalnych. Unikaj łatwych do odgadnięcia haseł, takich jak „password” lub „123456”.
 3. Włącz uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA): Włączenie uwierzytelniania dwuskładnikowego dla swojego konta domenowego jest bardzo ważne. Ta dodatkowa warstwa zabezpieczeń zapewnia, że ​​oprócz hasła musisz również podać drugi rodzaj autoryzacji (na przykład kod generowany na urządzeniu mobilnym), aby uzyskać dostęp do konta.
 4. Aktualizuj dane kontaktowe: Upewnij się, że Twoje dane kontaktowe podane w rejestracji domeny są aktualne. W przypadku, gdy nie będziesz mógł uzyskać dostępu do konta, rejestrator może skontaktować się z Tobą podając te informacje.
 5. Ochraniacz WHOIS: Wybierz opcję „Ochraniacz WHOIS”, jeśli jest dostępna. Ta funkcja umożliwia ukrycie Twoich danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, w publicznych rekordach WHOIS.
 6. Regularnie aktualizuj oprogramowanie: Zarządzanie domeną często wymaga korzystania z panelu sterowania lub oprogramowania. Upewnij się, że używasz najnowszej wersji oprogramowania i regularnie aktualizuj je, aby uniknąć luk w zabezpieczeniach.
 7. Monitoruj aktywność konta: Regularnie sprawdzaj historię logowań i aktywność konta. Jeśli zauważysz jakiekolwiek podejrzane działania lub nieautoryzowane logowanie, niezwłocznie skontaktuj się z dostawcą usług domenowych.
 8. Regularnie wykupuj domenę: Upewnij się, że regularnie przedłużasz rejestrację domeny.
 9. Zastosuj SSL: Jeśli posiadasz stronę internetową, upewnij się, że jest ona zabezpieczona protokołem SSL. SSL umożliwia szyfrowanie przesyłanych między użytkownikiem a stroną internetową danych, co zwiększa bezpieczeństwo dla odwiedzających.
 10. Zrób kopię zapasową: Regularnie wykonuj kopie zapasowe danych związanych z Twoją domeną, takich jak pliki, bazy danych itp.
elementy adresu url
Oceń artykuł post
Spodobał Ci się artykuł? Udostępnij go swoim znajomym
Facebook
Twitter
Pinterest
WhatsApp