Doradztwo w zakresie wzmocnienia wizerunku firmy poprzez efektywne zarządzanie i promowanie strony internetowej z elementami SEO.

Doradztwo w zakresie wzmocnienia wizerunku firmy poprzez efektywne zarządzanie i promowanie strony internetowej z elementami SEO.

Doradztwo w zakresie wzmocnienia wizerunku firmy poprzez efektywne zarządzanie i promowanie strony internetowej z elementami SEO.

Grupa docelowa usługi:
Grupą docelową doradztwa jest właściciel przedsiębiorstwa oraz osoba zarządzająca stroną internetową.

Sugerowana liczba godzin: 20-50

Główny cel usługi

Cel biznesowy

Celem usługi doradczej jest wskazanie przedsiębiorstwu takich metod zarządzania i wiedzy merytorycznej z zakresu promowania własnej strony internetowej aby przyczyniło się to do zwiększenia liczby klientów o 10% i wzrost przychodów o 10% w terminie do 12 m-cy po zakończeniu udziału w usłudze, względem roku poprzedniego. Cel ten możliwy będzie do realizacji wyłącznie w przypadku wdrożenia w przedsiębiorstwie zaleceń i rekomendacji wypracowanych w trakcie trwania usługi doradczej.

Cel edukacyjny

W wyniku usługi doradczej uczestnicy usługi posiądą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie aktualizowania treści i promowania strony internetowej firmy.
Cel na poziomie wiedzy • zapoznanie się ze standardami prawidłowo zaprojektowanej strony internetowej • poznanie zasad budowy właściwych komunikatów w sieci
Cel na poziomie umiejętności: • dostosowania przekazu do grupy docelowej • doboru informacji zamieszczanej na stronie internetowej

Efekty uczenia się

W wyniku i realizacji usługi uczestnik usługi nabędzie :

1. Umiejętności zarządzania i prowadzenia strony internetowej firmy.

2. Umiejętności prawidłowego doboru informacji i definiowania treści zamieszczanej na stronie internetowej przedsiębiorstwa w kontekście profilu działalności firmy i wzmacniania przewagi konkurencyjnej na rynku.

3. Umiejętności z zakresu optymalizacji strony oraz pozycjonowania.

W wyniku realizacji usługi powstanie również produkt w postaci raportu dotyczącego zaleceń oraz rekomendacji podoradczych.

Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Zostanie przeprowadzony test przed i po doradztwie weryfikujący efekty nabytej wiedzy uczestnika.

 

Ramowy program usługi

  1. Pre-test z zakresu wzmacniania wizerunku
  2. Analiza rynku (klient, konkurencja, oferta). Charakterystyka przedsiębiorstwa w kontekście dalszego rozwoju Definiowanie potrzeb firmy oraz rynku i grup docelowych odbiorców poprzez kanał dystrybucji jakim jest strona internetowa Przeprowadzenie analizy konkurencyjności w ujęciu otoczenia bliższego i dalszego Określenie niezbędnych zasobów do uruchomienia strony internetowej.
  3. Analiza seo, dobór fraz kluczowych.
  4. Struktura oraz zdefiniowanie treści zamieszczonych na stronie internetowej w kontekście budowy konkurencyjnego przekazu marketingowego.
  5. Zasady projektowania strony internetowej firmy (rozmieszczenie treści, layout)
  6. Zasady budowy serwisu i bezpieczeństwa
  7. Aktywna strona internetowa oraz działania marketingowe.
  8. Wielokanałowość dystrybucji produktów/usług oraz narzędzia wspierające sprzedaż.
  9. Reklama i promocja w internecie, media społecznościowe, Google ADS
  10. Post-test z zakresu wzmacniania wizerunku

 

Adres realizacji usługi

Możliwość przeprowadzenia usługi online lub stacjonarne w dowolnym miejscu, w siedzibie Klienta lub firmie ARSmedia
ul. Aleja Monte Cassino 6, 75-412 Koszalin, woj. zachodniopomorskie.

 

Prowadzący:

Mariusz Kwiatkowski

Mariusz Kwiatkowski jest ekspertem w projektowaniu graficznym, specjalizuje się w tworzeniu stron oraz sklepów internetowych,
posiada ogromną wiedzę popartą wieloletnim doświadczeniem z zakresu marketingu i promocji firm. Zawodowo świadczy usługi reklamowe.
Prowadzi szkolenia i doradztwo w zakresie budowy i pozycjonowania strony/sklepu internetowego, budowania wizerunku, kreowania
własnej marki, strategii internetowej. Był pomysłodawcą i organizatorem wielu imprez sportowych i charytatywnych o zasięgu regionalnym oraz ogólnopolskim.

Od 2005 r. właściciel, Agencji Reklamowej ARSmedia typu full service, świadczącej profesjonalne usługi szeroko rozumianej reklamy na terenie całego Świata. Pełnił funkcje kierownicze oraz pracował jako projektant stron internetowych i specjalista ds. marketingu internetowego.

Piętnastoletnie doświadczenie w świadczeniu usług reklamowych obejmujące: doradztwo, projektowanie graficzne, usługi internetowe, druk poligraficzny, reklamę promocyjną, media społecznościowe dla indywidualnych klientów, małych i średnich firm.

 

Rozumiemy biznes i nie sprzedajemy standardowych rozwiązań. Każdy klient jest unikatowy, w związku z tym każdy przypadek traktujemy indywidualnie.
Zapraszamy do kontaktu – tel. 500 220 400

Termin

od 5 do 10 dni

Czas szkolenia

od 20 do 50 godzin

Rodzaj doradztwa

online, tradycyjnie, hybrydowo

Trudność

Doradztwo

Platforma

Google meet, Clickmeeting