Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu internetowego arsmedia.pl

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego /oferta („Sklep”) oraz zawierania umów sprzedaży, ich warunki oraz obowiązki i uprawnienia stron umowy.
 2. Sklep jest prowadzony przez ARSmedia spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Ks. J. Popiełuszki 1/2, 75–450 Koszalin, numer NIP 669-253-68-13, numer REGON 367504880, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000682311, kapitał własny w wysokości 5 000 zł, zwaną w dalszej części Regulaminu „ARSmedia”.

Produkty i usługi

 1. Produkty oraz usługi aktualnie sprzedawane w Sklepie mają status „dostępny”. Towary wykonywane na indywidualne zamówienie Kupującego są wytwarzane po złożeniu i opłaceniu przez Kupującego zamówienia.
 2. ARSmedia zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów z oferty bez uprzedzenia.
 3. Ceny zamieszczone przy oferowanym towarze lub usłudze nie zawierają w sobie kosztów przesyłki i są cenami netto do których należy doliczyć 23% podatku VAT.
 4. Przy usługach online nie są doliczane koszty transportu.
 5. Zdjęcia przy produktach lub usługach są poglądowe, mogą stanowić wizualizację lub przedstawienie zestawu przedmiotów. Dokonując zakupów należy sugerować się nazwą produktu podaną w podsumowaniu zamówienia.

Składanie zamówień

 1. Przeglądanie towarów dostępnych w Sklepie nie wymaga rejestracji.
 2. Złożenie zamówienia jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedziele oraz w święta będą realizowane nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym.
 3. W przypadku dokonania przez Kupującego rejestracji w Sklepie, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie towaru do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia. w przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie, warunkiem złożenia zamówienia jest dodanie towaru do koszyka, wypełnienie w wyświetlonym formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Kupującemu komunikaty lub informacje.
 4. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail.
 5. Modyfikacja złożonego zamówienia jest możliwa tylko i wyłącznie za zgodą Sklepu, w celu dokonania modyfikacji zamówienia należy skontaktować się z ARSmedia podając numer zamówienia.
 6. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu oznacza złożenie ARSmedia oferty zawarcia umowy sprzedaży zamówionego produktu lub usługi.
 7. W celu złożenia zamówienia na towary lub usługi bez wyświetlonej ceny należy skontaktować się z ARSmedia przez formularz „Zapytaj o produkt”, telefonicznie pod numerem tel.: +48 500 220 400.

Formy płatności

 1. Płatność za zamówiony w Sklepie może nastąpić:
  1. za pobraniem przy odbiorze towaru,
  2. przelewem na konto ARSmedia przy składaniu zamówienia,
  3. przez płatności elektroniczne przy składaniu zamówienia:
   1. przelew elektroniczny i płatność kartą kredytową za pośrednictwem systemu Przelewy24
   2. przelew tradycyjny
  4. gotówką przy odbiorze osobistym towaru.
 2. Każda zawarta umowa potwierdzana jest przez ARSmedia wystawieniem faktury VAT dołączonej do zamówionego towaru lub usługi i przesyłanej wraz z zamówieniem.
 3. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 4. Produkty dostępne w Sklepie mające cenę 0 zł oznaczają towary, które wyceniane są indywidualnie.
 5. ARSmedia zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień złożonych przed dokonaną zmianą cen.

Promocje i rabaty

 1. Kupujący może skorzystać z następujących ofert specjalnych obowiązujących w Sklepie:
  1. Promocje– przy produktach objętych promocją widoczne są nowe, promocyjne ceny, które obowiązują w momencie zakupu.
  2. Kupon rabatowy– kod rabatowy obniżający wartość zamówienia, naliczany w koszyku po użyciu przez Kupującego, wedle wcześniej wskazanych Kupującemu zasad.
  3. Oferty specjalne nie łączą się ze sobą.

Koszty transportu

 1. Koszt transportu zamówionych towarów o wartości nie przekraczającej 199 zł brutto wynosi od 19 zł brutto, zależnie od wybranego przewoźnika.
 2. Zamówienia o łącznej wartości towarów powyżej 199 zł brutto dostarczane są bezpłatnie.
 3. Darmowa dostawa dotyczy wyłącznie zakupów zrealizowanych przez stronę arsmedia.pl/oferta.

Realizacja zamówień

 1. Towary zamówione w Sklepie dostarczane są za pośrednictwem usługi firmy kurierskiej lub serwisu ARSmedia, w przypadku zamówień „usług zdalnych” korespondencja oraz dostarczanie usług odbywa się drogą mailową.
 2. Usługa dostawy zamówionych towarów dotyczy dostarczenia paczki „do drzwi” lokalu Klienta, jeżeli waga przesyłki nie przekracza 30 kg. Obowiązek wniesienia przesyłki do lokalu spoczywa na Odbiorcy. W przypadku gdy towar wymaga montażu, podłączenia bądź przeszkolenia Klienta – sposób dostawy zostanie uzgodniony indywidualnie, bezpośrednio z Klientem.
 3. Odbiór towarów w siedzibie ARSmedia jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sklepem terminu i godziny odbioru.
 4. Towary znajdujące się na magazynie są dostarczane w terminie 3-7 dni roboczych od daty opłacenia zamówienia w przypadku zapłaty przy składaniu zamówienia, lub 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia w przypadku wyboru płatności przy odbiorze.
 5. Towary wykonywane na indywidualne zamówienie Kupującego i towary bez dostępności magazynowej dostarczane są w terminie uzgodnionym przez ARSmedia z Kupującym.
 6. W przypadku, gdy braku dostępności magazynowej zamówionego towaru ARSmedia poinformuje o tym fakcie Kupującego w następnym dniu roboczym po złożeniu zamówienia, a także o przybliżonym terminie dostawy. Kupujący ma prawo anulowania złożonego zamówienia, jeśli wskazany termin dostawy nie jest dla niego odpowiedni. w razie anulacji zamówienia z ww. powodu ARSmedia niezwłocznie zwróci Kupującemu wpłaconą cenę produktu.
 7. ARSmedia ma prawo do odmowy przyjęcia zamówienia w przypadku braku dostępności zamówionych towarów lub usług. O zaistniałej sytuacji Kupujący zostanie poinformowany przez ARSmedia w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia.
 8. ARSmedia zastrzega sobie prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w szczególnych przypadkach, lub gdy kontakt z Kupującym będzie niemożliwy.

Zwrot towaru – odstąpienie od umowy

 1. Kupujący, będący osobą fizyczną nabywającą towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową („Konsument”) ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie towaru.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować ARSmedia adres e-mail: biuro@arsmedia.pl, telefonicznie pod numerem tel.: +48 500 220 400, wypełniając formularz kontaktowy na stronie ARSmedia lub wysyłając je na adres: ARSmedia Sp. z o.o., ul. Mieszka I 22a, 75 – 132 Koszalin, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Podczas zgłaszania zwrotu towaru należy bezwzględnie podać numer zamówienia, podlegającego odstąpieniu od umowy.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby Konsument wysłał informację dotyczącą przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. ARSmedia zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez ARSmedia) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym ARSmedia został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 6. Zwrot płatności zostanie dokonany przez ARSmedia przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 7. ARSmedia może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia ARSmedia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, proszę odesłać towar na adres ARSmedia sp. z o.o., ul. Mieszka I 22a75 – 132 Koszalin niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował ARSmedia o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle rzecz przed upływem 14 dni.
 9. Zwracany przez Konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu, w miarę możliwości towar powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży (np. instrukcja użytkowania) oraz w miarę możliwości z dowodem sprzedaży (faktura).
 10. ARSmedia zwróci Konsumentowi koszt zwrotu rzeczy, jeśli konsument wyśle ją na adres ARSmedia w ten sam sposób jak towar został wysłany Konsumentowi. w przeciwnym razie konsument będzie ponosił koszty zwrotu rzeczy. ARSmedia nie odbiera kierowanych do spółki przesyłek odesłanych za pobraniem, a także nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione w związku z takimi paczkami.
 11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej z ARSmedia nie przysługuje w przypadku umowy:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  6. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
  7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  8. zawartej w drodze aukcji publicznej.

Reklamacje

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji każdego produktu i szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta, udostępnionym Kupującemu na bezpośrednie żądanie.
 2. ARSmedia zobowiązany jest dostarczyć rzecz wolną od wad.
 3. ARSmedia odpowiada za wady towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Zgłoszenie można złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając e-mail o tytule „Reklamacja [nr zamówienia] na adres: sklep@arsmedia.pl, telefonicznie pod numerem +48 500 220 400, wypełniając formularz kontaktowy na stronie ARSmedia lub wysyłając je na adres: ARSmedia Sp. z o.o., ul. Mieszka I 22a, 75 – 132 Koszalin.
 5. W zgłoszeniu niezgodności towaru z umową Kupujący powinien podać swoje dane (imię, nazwisko, adres do korespondencji) numer dowodu zakupu (faktury VAT) z oznaczeniem numeru zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji.
 6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że ARSmedia niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez ARSmedia albo ARSmedia nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 7. Jeżeli kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez ARSmedia. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 8. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 9. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 10. ARSmedia w terminie 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do zgłoszonych żądań Kupującego i poinformuje go o sposobie dalszego postępowania w sprawie zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania. Jeżeli ARSmedia nie ustosunkuje się do zgłoszonego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
 11. Zwrot kosztów wysyłki towaru do Kupującego i jego odesłania przez Kupującego w pokrywa ARSmedia.
 12. ARSmedia odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
 13. Kupujący niebędący Konsumentem ma prawo do zgłoszenia reklamacji zakupionego towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny.
 14. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ochrona danych osobowych

 1. ARSmedia zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupującego stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.). Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez ARSmedia oraz podmioty, którym ARSmedia zleca czynności niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy zawartej z Kupującym.
 2. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich zmiany lub poprawiania oraz do zgłoszenia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.
 3. Kupujący oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są prawdziwe oraz, że są jego danymi osobowymi.
 4. ARSmedia przetwarza udostępnione przez Kupującego dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania i wykonywania umów zawartych z Kupującym poprzez Sklep.
 5. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Kupującego może uniemożliwić dokonanie przez Kupującego zakupów w Sklepie.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Kupującego znajdują się na stronie internetowej arsmedia.pl/oferta w zakładce Polityka Prywatności.
 7. ARSmedia stosuje pliki „cookies„. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów ze Sklepu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” zasadniczo nie uniemożliwia korzystania ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików „cookies” określa akapit Cookies zamieszczony na stronie internetowej arsmedia.pl/oferta w zakładce „Polityka Prywatności”.

Dane kontaktowe

 1. Klienci mogą kontaktować się z ARSmedia za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie arsmedia.pl/kontakt, telefonicznie pod numerem +48 500 220 400 lub za pośrednictwem poczty e-mail: biuro@arsmedia.pl.
 2. Wszystkie dane kontaktowe znajdują się także na stronie internetowej arsmedia.pl/kontakt w zakładce „Kontakt”.

Postanowienia końcowe

 1. Kupujący potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy z ARSmedia.
 2. Zaznaczenie opcji […] oznacza, że Kupujący zapoznał się z treścią Regulaminu, a także rozumie i akceptuje postanowienia Regulaminu i umowy zawartej z ARSmedia. Brak zaznaczenia opcji […] powoduje niemożliwość dokonywania zakupów w sklepie internetowym ARSmedia.
 3. Na żądanie Kupującego ARSmedia jest zobowiązany do wyjaśnienia znaczenia poszczególnych postanowień Regulaminu lub umowy.
 4. ARSmedia zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności z przyczyn prawnych, organizacyjnych czy technicznych. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują po upływie 7 dni od dnia ich opublikowania. Zamówienia złożone przed datą opublikowania zmienionego Regulaminu będą realizowane na podstawie postanowień jego poprzedniej wersji.
 5. Wszystkie produkty, teksty, grafiki, logotypy i oprogramowanie znajdujące się na stronie internetowej arsmedia.pl są własnością ARSmedia Sp. z o.o. i są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku (tj. 17 maja 2006 roku) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku (tj. 17 września 2013 roku) prawo własności przemysłowej. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej i zakupionych produktów, wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 6. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 7. Wszelkie spory wynikające z pomiędzy ARSmedia a Kupującym będą rozpatrywane przez sądy powszechne właściwe zgodnie z przepisami o właściwości miejscowej.
 8. Kupujący będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do pozasądowego trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, tj, uokik.gov.pl, w zakładce Konsumenci / Instytucje Konsumenckie/ Rozstrzyganie sporów konsumenckich.
 9. Niniejszy Regulamin został opublikowany dnia 31.08.2018 r.
 10. Niniejszy Regulamin został zaktualizowany dnia 03.11.2023 r.